ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

1) Αναζήτηση και επιλογή ενοικιαστή. Κατά την αναζήτηση ενοικιαστών να γνωρίζεται ότι οι πιθανότητες να είναι σοβαρότεροι οι ενδιαφερόμενοι που θα εμφανιστούν αυξάνονται

όταν η αναζήτηση τους γίνεται μέσω νόμιμων μεσιτικών γραφείων ή δημοσιεύονται σε  σοβαρά έντυπα.

Πρωτεύων κριτήριο επιλογής πρέπει να είναι η φερεγγυότητα και η συνέπεια του ενοικιαστή και όχι το ύψος του μισθώματος που προσφέρει κάποιος.

2) Μισθωτήριο. Προσοχή! Δεν πρέπει να πάρετε προκαταβολή πριν την υπογραφή μισθωτηρίου. Δεν πρέπει να δίνετε τα κλειδιά του διαμερίσματος νωρίτερα. Πρέπει να γίνονται όλες οι συνδέσεις στο όνομα του ενοικιαστή. Το μισθωτήριο πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία της ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. (αν είναι αλλοδαπός και ο αριθμός αδείας παραμονής του στη χώρα μας)Τέλος να καταθέτετε τα μισθωτήρια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σας μέσα σε 30 ημέρες από την σύνταξη τους.

3) Η μίσθωση διαμερισμάτων έχει τριετή νόμιμη διάρκεια ενώ η επαγγελματική δωδεκαετή. Να μην αποδέχεστε πρόταση ενοικιαστή για δήλωση μικρότερου μισθώματος.

4) Προσπαθήστε να επικοινωνείτε με τον ενοικιαστή και η προσφυγή σε αίθουσες δικαστηρίων να είναι τελευταία σας επιλογή.